OPĆA PRAVILA KREATIVNOG KONKURSA „JYSK FAVOURITES“

1. NAZIV, SJEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA

JYSK d.o.o., Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, PIB: 4201488880004, matični broj: 86001519, (u daljem tekstu “Organizator”).

2. NAZIV, VRIJEME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Kreativni konkurs se organizira pod nazivom “JYSK FAVOURITES” (u daljem tekstu: Konkurs) putem Facebook stranice Organizatora koja se nalazi na adresi https://www.facebook.com/JYSK.ba. Konkurs počinje 22.09.2016. godine i završava se 02.11.2016. godine u 24.00 sati. Konkurs se organizira radi promocije JYSK FAVOURITES artikala.

3. MJESTO ORGANIZIRANJA KONKURSA

Konkurs se organizira na teritoriji Bosne i Hercegovine.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU

Pravo učešća na konkursu imaju sva punoljetna lica. Pravo učešća na Konkursu imaju svi sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini. Za učešće na Konkursu, potrebno je da korisnik posjeti Facebook stranicu i na objavama koje će Organizator naznačiti na kreativan način opiše koji je njegov/njen JYSK FAVOURITES artikal. Jedan korisnik može osvojiti samo jedan JYSK FAVOURITES artikal. Nagrada se ne može poslati više puta na istu adresu prebivališta. Konkurs se održava u tri kruga.

5. VRSTE NAGRADA

Ukupno se dodjeljuje 3 (tri) nagrade na Konkursu, i to: JYSK FAVOURITES artikli koji budu imali najkreativnije komentare. Tačne datume i periode u kojima će fanovi ostavljati komentare Organizator će najaviti na Facebook stranici. Datum dodjele nagrada naknadno će se utvrditi u dogovoru sa pobjednicima Konkursa. Kriterij za osvajanje JYSK FAVOURITES artikala je kreativnost koju će ocijeniti žiri zaposlenih Organizatora. Konkurs se održava u tri kruga, te će za svaki krug biti dodijeljena jedna nagrada, ukupno 3 (tri). JYSK FAVOURITES artikli koje će učesnici moći osvojiti bit će definirani u sklopu objava na Facebook stranici.

6. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODJELE NAGRADA

Na kreativnom Konkursu JYSK FAVOURITES artikle osvajaju korisnici koji su napisali najkreativniji komentar o istom artiklu. Organizator će objaviti dobitnike za na zvaničnoj Facebook stranici JYSK Bosna i Hercegovina -  https://www.facebook.com/JYSK.ba.

7. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

Organizator preko Facebook Stranice obavještava pobjednike o pobjedi na Konkursu. Ako Organizator ne može kontaktirati pobjednika putem njegovog Facebook profila, pobjednik je dužan dostaviti Organizatoru broj telefona ili e-mail putem kojeg Organizator može stupiti u kontakt sa pobjednikom i od njega pribaviti neophodne podatke. Prilikom obavještavanja, Organizator će obavijestiti pobjednika o uslovima primopredaje nagrade. Ako se pobjednik ne javi u roku od 14 dana Organizator zadržava pravo povlačenja nagrade.

8. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Ako se procjeni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način pokušava prekršiti pravila učestvovanja (bilo kakve naznake varanja), Organizator zadržava pravo da ih diskvalificira iz Konkursa i zanemari njihovo učestvovanje bez daljeg obrazloženja.

9. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Zaposleni u Kompaniji „JYSK“ d.o.o. i uži članovi njihove porodice nemaju pravo učestvovati u Konkursu. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvaćaju u cijelosti ova Pravila. Organizator je obavezan da podatke o Učesnicima i drugim licima koji mu budu učinjeni dostupnim tokom Konkursa i/ili postupka uručenja nagrada čuva kao povjerljive podatke i postupa sa istima u skladu sa relevantnim zakonima i drugim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Prijavom za učešće na ovom konkursu, učesnici prihvaćaju naprijed navedena pravila.

10. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju nepredviđenih i iznenadnih okolnosti o čemu će učesnici biti obaviješteni pisanim putem na zvaničnoj Facebook stranici.          

11. PRAVO IZMJENE OPĆIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izvrši izmjene ovog Konkursa uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Facebook stranici.

12. DODATNE INFORMACIJE

Kreativni Konkurs nije sponzoriran i promoviran od strane Facebooka, Twittera ili neke druge društvene mreže, te informacije koje dostavljate za vrijeme i nakon trajanja konkursa dostavljate Organizatoru.

 

ORGANIZATOR KONKURSA