Korpa

Vaša korpa je prazna

Korpa

Vaša korpa je prazna

Do 30. 9. dostava online narudžbi u vrijednosti od 400 KM ili više je besplatna!

Dani spavanja - Uštedite do 60%!

Dobitnici Nagradnog konkursa:

1. Nagrada - Stolica za ljuljanje NEBEL: Elvira Bilkan
2. Nagrada - Stolna lampa ALBERT + Umjetna biljka LUCAS: Merisa Kalabušić
3. Nagrada - Saksija EJLEV + Svijećnjak ERVIN: Amra Hasečić

Čestitamo sretnim dobitnicama!

 

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

”Nekad i sad”

Priređivač nagradnog konkursa pod nazivom „NEKAD I SAD” (u daljnjem tekstu: “Nagradni konkurs”) je JYSK d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Kolodvorska 12, JIB: 4201488880004 (u daljnjem tekstu "Priređivač”). 

Pravila nagradnog konkursa će biti objavljena prije početka nagradnog konkursa na zvaničnoj internet stranici Priređivača (https://jysk.ba/nekad-i-sad-pravila).

Ovim pravilima uređuju se uslovi priređivanja Nagradnog konkursa (u daljnjem tekstu: "Pravila"). Svi učesnici koji pristupe Nagradnom konkursu prihvataju uslove iz ovih Pravila, sa njima su upoznati i sa njima se u potpunosti slažu.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG KONKURSA

ČLAN 1.

Svrha Nagradnog konkursa je promocija proizvoda Priređivača i unapređenje njihove prodaje kroz sve prodajne kanale.

Nagradni konkurs se provodi u periodu od 27. augusta 2020. godine do 2. septembra 2020. godine i sastoji se od jednog (1) kola. Kolo će se odvijati na Facebook stranici Priređivača https://www.facebook.com/JYSK.ba i to upravo u periodu od dana 27. augusta 2020. godine do dana 2. septembra 2020. godine.

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOM KONKURSU

ČLAN 2.

Pravo učestvovanja u Nagradnom konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini koje su u periodu trajanja Nagradnog konkursa pristupile Facebook stranici https://www.facebook.com/JYSK.ba i odgovorile na postavljeno pitanje.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo učestvovati u Nagradnom konkursu jedino ako zakonski zastupnik ili staratelj maloljetne osobe prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika te ukoliko se slaže sa Pravilima Nagradnog konkursa. Prilikom preuzimanja nagrade, maloljetni dobitnik mora biti u društvu zakonskog zastupnika ili staratelja koji mora potpisati primitak nagrade.

U Nagradnom konkursu ne mogu učestvovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihove porodice. Pod termineom "uža porodica" smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog domaćinstva.

NAČIN UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

ČLAN 3.

Priređivač Nagradnog konkursa će putem Facebook stranice https://www.facebook.com/JYSK.ba i Newslettera pozivati korisnike na učestvovanje.

Za učestvovanje u Nagradnom konkursu putem Facebook stranice https://www.facebook.com/JYSK.ba potrebno je preko ličnog Facebook profila ostaviti 2 (dvije) fotografije u komentaru objave u kojoj se postavlja pitanje „Kako je izgledao vaš dom nekad i sad?“. Fotografije trebaju predstavljati slike enterijera iz prethodnog perioda i trenutno stanje enterijera, s time da na slici trenutnog stanja enterijera moraju biti vidljiva najmanje 2 JYSK proizvoda. Sve prethodno navedeno predstavlja uslov bez kojeg nije moguće učestvovati u samom nagradnom konkursu. 

Priređivač ističe da su učesnici ovlašteni staviti isključivo fotografije nekretnine u čijem su posjedu, te isključivo fotografije koje su sami napravili, te je najstrože zabranjeno objavljivati fotografije drugih korisnika i/ili fotografije koje su javno objavljene na internetu ili na nekom drugom mjestu.

Učestvovanjem u Nagradnom konkursu, odnosno objavom fotografije, učesnici pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su fotografije objavljene sa njihove strane nastale isključivo od strane istih, odnosno da su autorski rad učesnika konkursa, te da objavom iste ne krše nikakva autorska ili druga prava treće osobe. 

Fotografije koje pristignu kao odgovor na nagradno pitanje, a nisu iz nekretnine u posjedu učesnika nagradnog konkursa, smatrat će se nevažećim, te će se smatrati da učesnik nije poštovao Pravila Nagradnog konkursa. U slučaju da učesnik objavi fotografije koje nisu njegovo autorsko vlasništvo, te da isti objavom istih krši bilo kakvo pravo treće osobe, učesnik je isključivo odgovaran za bilo koju štetu trećim osobama.

Svaki učesnik može učestvovati maksimalno jednom u Nagradnom konkursu, te može biti samo jednom odabran kao dobitnik.

Na kraju kola Priređivač će odrediti dobitnika odabirom najkreativnijeg odgovora, koje bira stručni žiri.

Stručni žiri sastavljen je od sljedećih članova:

  1. Ana Čulić, član žirija
  2. Zvjezdana Novak, član žirija
  3. Diana Tomas, član žirija

NAGRADNI FOND

ČLAN 4.

Nagradni fond sastoji se od:

1. Nagrada - Stolica za ljuljanje NEBEL u vrijednosti od 449 KM

2. Nagrada - Stolna lampa ALBERT u vrijednosti od 54,95 KM + Umjetna biljka LUCAS u vrijednosti od 9,95 KM

3. Nagrada - Saksija EJLEV u vrijednosti od 12,95 KM + Svijećnjak ERVIN u vrijednosti od 12,95 KM 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi : 539,80

Osvojenu nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost. Nakon dodjele, dobitnik može prenijeti nagradu na treće osobe.                                                           

ODABIR NAJKREATIVNIJEG ODGOVORA

ČLAN 5.

Odabir dobitnika provodit će se odabirom najkreativnijeg iz baze sudionika Nagradnog konkursa koji su zadovoljili uslove za učestvovanje.  

Završni odabir će se održati dana 3.9.2020. godine - bira se najkreativniji odgovor zaprimljen u bazi tokom cijelog perioda Nagradnog konkursa.

OBJAVA I KONTAKTIRANJE DOBITNIKA

ČLAN 6.

Dobitnik će biti objavljen najkasnije 8 (osam) dana od dana odabira, i to na internet stranici te na Facebook stranici Priređivača.

Dobitnik će biti pozvan putem Facebooka da se javi u inbox JYSKa Bosne i Hercegovine sa svojim kontakt podacima, a sve kako bi mu se moglo organizirati preuzimanje nagrade u najbližoj JYSK prodavnici.

Preuzimanje nagrade će dobitniku biti osigurano najkasnije 30 (trideset) dana od dana primitka telefonske i/ili pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Dobitnik je obavezan preuzeti nagradu, a u slučaju da dobitnik istu ne preuzme u navedenom roku, Priređivač će organizirati drugo preuzimanje. Ukoliko dobitnik ni drugi put ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.

ČLAN 7.

Učestvovanjem u Nagradnom konkursu učesnik pristaje da se, ukoliko postane dobitnik nagrade, njegovo ime može javno i bez naknade objaviti na internet stranici te Facebook stranici Priređivača.

Priređivač nije odgovoran za tačnost kontakt podataka koje je isporučio dobitnik. Preuzimanjem/dostavom nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača prema dobitniku.

PRIKUPLJANJE I OBRAĐIVANJE LIČNIH PODATAKA

ČLAN 8.

Priređivač će prikupljati i obrađivati lične podatke učesnika u svrhu provođenja Nagradnog konkursa, te radi brže i efikasnije komunikacije sa učesnikom Nagradnog konkursa.

Učestvovanjem u Nagradnom konkursu, odnosno prijavom, učesnik daje pristanak za obradu svojih podataka u svrhu provedbe Nagradnog konkursa.

Priređivač se obavezuje da će sa ličnim podacima koje učesnik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog konkursa, postupati u skladu sa odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu ličnih podataka. Pri prikupljanju i obradi ličnih podataka, Priređivač koristi sve sigurnosne i zaštitne mjere kako bi spriječio bilo kakav gubitak i/ili zloupotrebu prikupljenih ličnih podataka, kao i bilo koji neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništenje istih.

U vezi prikupljanja i obrade ličnih podataka, Priređivač obavještava učesnike da je isti u vezi njihovih ličnih podataka voditelj obrade, te da učesnik može u svakom trenutku, a vezano na obradu svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka putem e-mail adrese: korisnickasluzba@JYSK.com

Priređivač će lične podatke učesnika čuvati za cijelo vrijeme trajanja Nagradnog konkursa, te po završetku konkursa, sve do opoziva pristanka učesnika. Priređivač obavještava učesnika da isti ima pravo na jednak način, odnosno putem e-maila, povući pristanak, te da povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade na temelju pristanka prije njezina povlačenja.

Učesnik ima pravo u svakom momentu zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se lični podaci koji se odnose na njega, te ima pravo u svakom momentu tražiti ispravak netačnih ličnih podataka, kao i dopunu nepotpunih ličnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

Prikupljene lične podatke, Priređivač će, temeljem legitimnog interesa, koristiti i u svrhu izravnog marketinga. Učesnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor, na adresu sjedišta Priređivača, na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana sa takvim izravnim marketingom. Po zaprimanju navedenog prigovora, Priređivač se obavezuje zaustaviti daljnju obradu ličnih podataka učesnika u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu ličnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utiče na učestvovanje učesnika sudionika u Nagradnom konkursu.

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 9.

Nagradni konkurs može se prekinuti u slučaju da nastupe opravdani razlozi za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu Nagradnog konkursa biti obaviješteni putem službene internet stranice Priređivača https://jysk.ba.

ČLAN 10.

Ovaj Nagradni konkurs nije ni na koji način povezan sa Facebookom, te ga Facebook ne promiče niti sponzoriše, te isti nema nikakve veze sa Nagradnim konkursom i oslobađa se svake odgovornosti spram svakog pojedinog učesnika. Učesnik podatke koje daje za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Nagradnog konkursa, daje društvu JYSK d.o.o., a ne Facebooku.

ČLAN 11.

U slučaju spora između učesnika ovog Nagradnog konkursa i Priređivača nadležan je Općinski sud u Sarajevu (FBiH) odnosno Osnovni sud u Banja luci (RS).

ČLAN 12.

Učesnik koji sudjeluje u Nagradnom konkursu prihvaća uslove i obaveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, odnosno objavom na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.ba/nekad-i-sad-pravila), a primjenjuju se od dana početka Nagradnog konkursa.

 

JYSK d.o.o.                                                                                                                                             

Vesna Kukić Lončarić, punomoćnik      

Siniša Sučec, punomoćnik