Korpa

Vaša korpa je prazna

Korpa

Vaša korpa je prazna

Do 30. 9. dostava online narudžbi u vrijednosti od 400 KM ili više je besplatna!

Dani spavanja - Uštedite do 60%!

Pravila konkursa JYSK Izlog

JYSK izlog - #JYSKNOVO

JYSK NAGRAĐUJE NAJKREATIVNIJU FOTOGRAFIJU!

U periodu od 11. 9. do 23. 9. 2019. godine učestvujte u JYSKovom Instagram kreativnom konkursu i osvojite vrijednu nagradu – jedan artikl iz JYSKovog najnovijeg asortimana po Vašem izboru!

KAKO UČESTVOVATI?

1. U Sarajevu pronađite i uslikajte jedan od naša 3 izloga sa novitetima

2. Javno objavite fotografiju na svojem Instagram profilu uz oznaku #JYSKnovo

3. Pratite objave na @JYSK.ba Instagram profilu i saznajte da li je Vaša fotografija ostavila najbolji utisak na naš stručni žiri

4. Osvojite artikl iz izloga po svom izboru!

Učestvovanjem u konkursu učesnici su saglasni sa Pravilima konkursa.

PRAVILA KONKURSA

Ovim Pravilima uređuju se uslovi priređivanja Kreativnog konkursa (u daljnjem tekstu: Pravila).

Priređivač Kreativnog konkursa pod nazivom „JYSK izlog - #JYSKnovo“ (u daljnjem tekstu: “Kreativni konkurs”) je JYSK d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Kolodvorska 12, JIB: 4201488880004 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

Pravila kreativnog konkursa biće objavljena prije početka kreativnog konkursa na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.ba).

ZADATAK KREATIVNOG KONKURSA

Za učestvovanje u konkursu učesnici trebaju napraviti autorsku fotografiju jednog od 3 JYSKova izloga sa novitetima (proizvodima) u Sarajevu. Fotografiju je potrebno objaviti na svom Instagram profilu uz hashtag #JYSKnovo. Sve prethodno navedeno predstavlja uslov bez kojeg nije moguće učestvovati u samom Kreativnom konkursu.

Priređivač ističe da su učesnici ovlašteni staviti isključivo fotografije koje su sami napravili, te je najstrože zabranjeno objavljivati fotografije drugih korisnika i/ili fotografije koje su javno objavljene na internetu ili na nekom drugom mjestu.

Učestvovanjem u Kreativnom konkursu, odnosno objavom fotografije, učesnici pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su fotografije objavljene s njihove strane nastale isključivo od strane istih, odnosno da su autorski rad učesnika konkursa, te da objavom iste ne krše nikakva autorska ili druga prava treće osobe. 

U slučaju da učesnik objavi fotografije koje nisu njegovo vlasništvo, te da isti objavom istih krši bilo kakvo pravo treće osobe, učesnik je isključivo odgovaran za bilo koju štetu trećim osobama.

Maksimalan broj fotografija koju može prijaviti isti učesnik je ograničen na 3 (tri).

TRAJANJE I SVRHA KONKURSA

U konkurs ”JYSK izlog” ulaze sve autorske fotografije javno objavljene na Instagram profilima uz hashtag #JYSKnovo u periodu od dana 11. 9. u 00:00 sati do 23.09.2019. u 23:59 sati. Kreativni konkurs sprovodi se upravo u navedenom periodu i sastoji se od 1 (jednog) kola.

Fotografije moraju biti u skladu sa zadatkom konkursa.

Svrha Kreativnog konkursa je promocija proizvoda Priređivača i unapređenje njihove prodaje kroz sve prodajne kanale.

IZBOR POBJEDNIKA

JYSKov stručni žiri izabraće pobjednika konkursa, prema kriteriju kreativnosti prijavljene fotografije/Instagram objave. Kao pobjednik konkursa će biti odabran jedan (1) učesnik, a isti će biti objavljen na Instagram profilu JYSK.ba najkasnije 5. 10. 2019. godine.

Stručni žiri sastavljen je od 3 (tri) člana, i to od sljedećih članova:

- Ana Čulić;

- Zvjezdana Novak;

- Nevena Feliks Holjevac.

Ako je pobjednik Kreativnog konkursa maloljetna osoba, takva osoba ima pravo učestvovati u Kreativnom konkursu jedino ako zakonski zastupnik ili staratelj maloljetne osobe prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog pobjednika te ukoliko se slaže sa ovim Pravilima. Prilikom preuzimanja nagrade, maloljetni pobjednik mora biti u društvu zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno isti mora potpisati prijem nagrade.

Pobjednik konkursa će nagradu moći preuzeti u bilo kojoj JYSK prodavnici u Sarajevu po svom izboru, a svoje podatke prethodno treba dostaviti u inbox Instagram profila JYSK Bosna i Hercegovina (@JYSK.ba)

NAGRADA

Nagrada je jedan od JYSKovih artikala iz izloga sa odabrane fotografije sa novitetima, po izboru pobjednika.

Osvojenu nagradu nije moguće unovčiti ili zamijeniti. Nakon dodjele, dobitnik može prenijeti nagradu na treću osobu.          

Pobjednik konkursa će nagradu moći preuzeti, po prethodnom dogovoru sa Priređivačem, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana odabira, u bilo kojoj JYSK prodavnici u Sarajevu po svom izboru, a svoje podatke (ime i prezime, broj telefona) prethodno treba dostaviti u inbox Instagram profila JYSK Bosna i Hercegovina (@jysk.ba).

Pobjednik konkursa je obavezan preuzeti nagradu, a u slučaju da pobjednik konkursa istu ne preuzme u navedenom roku, Priređivač će organizirati drugo preuzimanje. Ukoliko pobjednik ni drugi put ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača prema pobjedniku konkursa.

Priređivač zadržava pravo dodatne provjere vlasništva nad Instagram profilom prije uručenja nagrade.

PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA

Učestvovanjem u konkursu učesnici pristaju na to da Priređivač kreativne fotografije označene #JYSKnovo objavi na Facebook stranici JYSK Bosna i Hercegovina ili Instagram profilu JYSK Bosna i Hercegovina.

Prilikom korištenja fotografija Priređivač neće navoditi lične podatke učesnika.

Priređivač će prikupljati i obrađivati lične podatke učesnika u svrhu sprovođenja Kreativnog konkursa, te radi brže i efikasnije komunikacije sa učesnikom Kreativnog konkursa.

Učestvovanjem u Kreativnom konkursu, odnosno prijavom, učesnik daje izričitu dozvolu za obradu svojih podataka u svrhu sprovođenja Kreativnog konkursa.

Priređivač se obavezuje da će sa ličnim podacima koje učesnik učini dostupnim u svrhu ovog Kreativnog konkursa, postupati u skladu sa odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu ličnih podataka. Pri prikupljanju i obradi ličnih podataka, Priređivač koristi sve sigurnosne i zaštitne mjere kako bi spriječio bilo kakav gubitak i/ili zloupotrebu prikupljenih ličnih podataka, kao i bilo koji neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništenje istih.

U vezi prikupljanja i obrade ličnih podataka, Priređivač obavještava učesnike da je isti u vezi njihovih ličnih podataka voditelj obrade, te da učesnik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese: korisnickasluzbabih@JYSK.com

Priređivač će lične podatke učesnika čuvati za cijelo vrijeme trajanja Kreativnog konkursa, te po završetku konkursa, sve do opoziva dozvole učesnika. Priređivač obavještava učesnika da isti ima pravo na jednak način, odnosno putem e-maila, povući dozvolu, te da povlačenje dozvole ne utiče na zakonitost obrade na temelju dozvole prije njezina povlačenja.

Učesnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se lični podaci koji se odnose na njega, te ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netačnih ličnih podataka, kao i dopunu nepotpunih ličnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

Prikupljene lične podatke, Priređivač će, temeljem legitimnog interesa, koristiti i u svrhu izravnog marketinga. Učesnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor, na adresu sjedišta Priređivača, na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Po primanju navedenog prigovora, Priređivač se obavezuje zaustaviti daljnju obradu ličnih podataka učesnika u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu ličnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utiče na učestvovanje učesnika u Kreativnom konkursu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravo učestvovanja u Kreativnom konkursu imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Bosni i Hercegovini.

U Kreativnom konkursu ne mogu učestvovati zaposlenici Priređivača, kao ni njihova uža porodica. Pod pojmom uža porodica smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, usvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog kućanstva.

Kreativni konkurs može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu Kreativnog konkursa biti obaviješteni putem službene internet stranice Priređivača http://jysk.ba.

Ovaj Kreativni konkurs nije ni na koji način povezan sa Facebookom i/ili Instagramom, te ga Facebook i/ili Instagram ne promiču niti sponzorišu, te isti nemaju nikakve veze s istim i oslobađaju se svake odgovornosti spram svakog pojedinog učesnika. Učesnik podatke koje daje za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Kreativnog konkursa, daje društvu JYSK d.o.o., a ne Facebooku i/ili Instagramu.

U slučaju spora između učesnika ovog Kreativnog konkursa i Priređivača nadležan je Opštinski sud u Sarajevu.

Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila Kreativnog konkursa, a u ovom slučaju će učesnici biti pravovremeno obavješteni od strane Priređivača na njegovoj internet stranici.

Učesnik koji učestvuje u Kreativnom konkursu prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, odnosno objavom na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.ba/), a primjenjuju se od dana početka Kreativnog konkursa.

JYSK d.o.o.