Korpa

Vaša korpa je prazna

Korpa

Vaša korpa je prazna

Do 30. 9. dostava online narudžbi u vrijednosti od 400 KM ili više je besplatna!

Dani spavanja - Uštedite do 60%!

Dobitnici nagradne igre:

 1. nagrada - 10.000 KM na Mastercard kartici UniCredit banke: Mirela Pasović
 2. nagrada - HOVBORG masažna fotelja: Andja Josipović
 3. nagrada - HOVBORG masažna fotelja: Semir Karalić
 4. nagrada - HOVBORG masažna fotelja: Vladan Regoda
 5. nagrada - HOVBORG masažna fotelja: Kaljun Hajra
 6. nagrada - set LIVING MEDICAL jastuk i jorgan: Mira Putica
 7. nagrada - set LIVING MEDICAL jastuk i jorgan: Emina Dedić-Mešanović
 8. nagrada - set LIVING MEDICAL jastuk i jorgan: Emira Zahirović
 9. nagrada - set LIVING MEDICAL jastuk i jorgan: Slađana Cicović
 10. nagrada - set LIVING MEDICAL jastuk i jorgan: Fatima Durmić,

 

Pravila i uslovi nagradne igre

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službene  novine FBiH br. 48/15 i 60/15 – u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (Službene novine FBiH br. 30/16 i 63/19 – u daljem tekstu: Pravilnik) Jysk d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID broj: 20148888000, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Osvoji JYSK makeover stana za deset“
01/2020
22/07/2020

Broj: 05-12-1-672/20 – t.b. od 25.08.2020.

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Jysk d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID broj: 20148888000 (u daljem tekstu: JYSK ili Priređivač).

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 03.09.2020.- 30.09.2020. na JYSK prodajnim mjestima na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda i usluga Priređivača.

Članak 4. Način učestvovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre naprave kupnju u JYSK-u u minimalnom iznosu od 10 KM i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: JYSK, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 091012816. Cijena SMS poruke je 0 KM, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre. Priređivač ima pravo tražiti original računa na uvid pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Način izvlačenja i objavljivanja dobitnika nagrada

Izvlačenje dobitnika održat će 05.10.2020. u prostorijama Priređivača. Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.jysk.ba.

Članak 6. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici JYSK-a, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 7. Fond nagrada

Nagradni fond sastoji se od ukupno 10 nagrada kako slijedi:

 • 10.000,00 KM na Mastercard kartici UniCredit banke x 1 komad – pojedinačna vrijednost 10.000,00 KM
 • Masažna fotelja HOVBORG x 4 komada – pojedinačna vrijednost 645,00 KM
 • Set LIVING MEDICAL koji se sastoji od: jastuk 50x70cm i jorgan 500g 135x200cm x 5 komada – pojedinačna vrijednost 139,90 KM

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 13.279,50 KM.

Priređivač se obvezuje unaprijed uplatiti 6% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist i to: ravnomjerno po 1,5 % Crvenom križu, "Caritasu", "Merhamet MDD" i "Dobrotvoru".

Članak 8. Mjesto i rok preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od datuma izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave u najbližoj JYSK radnji prema mjestu stanovanja dobitnika nagrade.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku od 30 dana, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 8 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici daju svoju izričitu saglasnost da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu i fotografiju) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre, bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika, te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Ukoliko nagradni fond koji se sastoji od proizvoda, nije nakon završetka nagradne igre podijeljen učesnicima na način predviđen Pravilima igre (uslijed isteka roka za podizanje nagrada, nepostojanje dovoljnog broja učesnika i sl.) ili zbog eventualnog prekida odnosno otkazivanja igre uslijed djelovanja okolnosti koje imaju karakter više sile, priređivač je dužan postupiti u skladu sa članom 11. Pravilnika.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.jysk.ba. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje broja i datuma odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena u dnevnim novinama Dnevni list prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Jysk d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID broj: 20148888000.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Sarajevu.