Korpa

Vaša korpa je prazna

Korpa

Vaša korpa je prazna

Do 30. 9. dostava online narudžbi u vrijednosti od 400 KM ili više je besplatna!

Dani spavanja - Uštedite do 60%!

 

Na osnovu Zakona o igrama na sreću Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine 
Federacije BiH br. 48/15 i 60/15) ), Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/16) i Odluke donesene dana 13.03.2019. od strane Vesne Kukić Lončarić i Siniše Sučeca kao zastupnika privrednog društva JYSK DOO Sarajevo, te temeljem Rješenja 05-15-1-221/19-T.B. od 22.03.2019. godine, utvrđena su 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Osvoji baštenski set”


Član 1.

Priređivač nagradne igre je JYSK d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu, Kolodvorska 12, JIB: 4201488880004 (u daljnjem tekstu Priređivač).

Ovim pravilima uređuju se uslovi priređivanja Nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila). Svi učesnici koji pristupe Nagradnoj igri prihvataju uslove iz ovih Pravila i sa njima su upoznati.

Pravila nagradne igre će se nakon odobrenja Federalnog ministarstvo finansija-financija (u daljnjem tekstu Ministarstvo) objaviti prije početka nagradne igre na zvaničnoj web adresi Priređivača (https://jysk.ba/nagradna-igra). Pravila će se na web stranici Priređivača nalaziti do okončanja Nagradne igre.


Član 2.

Nagradna igra se priređuje pod nazivom “Osvoji baštenski set”.


Član 3.

Period trajanja trajanje nagradne igre je od 29.03.2019. godine u 00:00 do 03.04.2019. godine u 23:59.


Član 4.

Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba proizvoda Priređivača i otvorenja nove prodavnice.


Član 5.

U periodu trajanja nagradne igre svi učesnici koji ispune online formular na web adresi Priređivača https://jysk.ba/otvaranje imaju mogućnost da osvoje nagradu. Obavezna polja formulara koja je potrebno ispuniti su: ime i prezime učesnika, važeća e-mail adresa učesnika, odgovor na pitanje „Koji je vaš omiljeni artikl iz letka otvaranja?“ i oznaka prihvaćanja pravila učestvovanja u nagradnoj igri kao i zaprimanja Newslettera Priređivača. U izvlačenje dobitnika nagrade se ulazi konačnim klikom na dugme „Pošalji“.
 

Član 6.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri imaju sva punoljetna fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koja su u periodu trajanja Nagradne igre pristupila web stranici https://jysk.ba/otvaranje i prijavila se za sudjelovanje tako što su ispunila sva obavezna polja online formulara.

Priređivač će prikupljati i obrađivati lične podatke učesnika navedene u prijavama u svrhe provođenja nagradne igre. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, odnosno prijavom, davanje podataka je dobrovoljno i učesnik prihvaća obradu njegovih podataka u svrhu provođenja Nagradne igre te pristaje biti prijavljen na Newsletter Priređivača.

Ako učesnik ne želi da se njegovi lični podaci upisani na prijavi koriste u buduće marketinške svrhe, može u bilo koje doba kontaktirati službu za korisnike Priređivača, temeljem čega će se njegovi lični  podaci izuzeti iz daljnjeg korištenja u takve svrhe. 

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihove porodice.
Pod pojmom uža obitelj smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog kućanstva.


Član 7.

Nagrada je 1xbaštenski set (set se sastoji 2xbaštenske stolice i 1xbaštenski stolića).

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 267,95 KM. Nagrada ne može biti zamijenjena za novac.


Član 8.

Izvlačenje dobitnika nagradne igre održaće se 04.04.2019. u prodavnici Priređivača, Gradačac, Sarajevska bb. Izvlačenje dobitnika obaviće se slučajnim odabirom putem računara – web servisa random.org. Učesnici za koje se utvrdi da su ispunili uslove za sudjelovanje, a navedene u ovom pravilniku, ulaze na listu korisnika koja će biti unesena na web stranicu random.org i iz koje će web servis random.org automatskim putem odabrati dobitnika nagradne igre.

Ispravnost izvlačenja nadziraće tročlana komisija Priređivača.

Nakon završenog izvlačenja Komisija će uraditi zapisnik sa svim zakonom i podzakonskim aktima predviđenim podacima, koji će potpisati svi članovi Komisije. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve učesnike u nagradnoj igri.


Član 9.

Rezultati izvlačenja sa imenima dobitnika biće objavljeni na web stranici Priređivača u roku od 8 dana od izvlačenja.
Dobitnici će biti kontaktirani putem e-mail adrese najkasnije u roku od 8 dana od izvlačenja.


Član 10.

Dobitnik će nagradu moći da preuzme odmah po obavljenom izvlačenju direktno u JYSK prodavnici, Gradačac, Sarajevska bb. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od izvlačenja dobitnika.

U slučaju da dobitnik nagradu ne podigne u roku od 30 dana, dobitnik će biti ponovo obaviješten u roku od 8 dana te će mu se odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti duži od 8  dana od dana primitka obavijesti. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.


Član 11.

Priređivač nije odgovoran za točnost kontakt podataka koje je isporučio dobitnik. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.


Član 12.

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju da nastupe opravdani razlozi za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći. O prekidu Nagradne igre učesnici će biti obaviješteni putem službene web stranice Priređivača.


Član 13.

Priređivač se obvezuje 6% vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u dobrotvorne svrhe.


Član 14.

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Federalnog Ministarstva finansija.


Član 15.

U slučaju spora između priređivača i učesnika ove nagradne igre nadležan je Općinski  sud u Sarajevu.