Odgovornost

Kao velika internacionalna kompanija, u kontaktu smo sa hiljadama kupaca, zaposlenih i dobavljača. Svjesni smo da naše aktivnosti i djelovanja imaju uticaj na životnu sredinu i da zbog toga imamo veliku odgovornost.

Naša odgovornost nije ograničena samo na sopstvene zaposlene. Ona obuhvata i ljude zaposlene kod naših dobavljača širom svijeta, kao i naše okruženje.

Od presudnog je značaja da se Vi kao kupac osjećate sigurno znajući da su proizvodi koje kupujete u JYSKu proizvedeni uz poštovanje ljudi, životinja i životne sredine.

Naš rad, uz primjenu korporativne društvene odgovornosti, trajni je proces i vjerujemo da su saradnja, dijalog i angažman put ka unaprjeđenju kada je riječ o poboljšanju socijalnih i ekoloških uslova.

Naš Kodeks ponašanja za dobavljače, kojeg moraju da prihvate i poštuju svi dobavljači, sadrži pravila i smjernice za zaštitu životne sredine, klime, dobrobit životinja, bezbjednost proizvoda te unaprjeđenje etičkih i društvenih uslova.

Pročitajte više: