ŽIVOTNA SREDINA

Naše korporativno djelovanje na različite načine utječe na životnu sredinu, i mi imamo veliku odgovornost prema prirodi koja nas okružuje.

Želimo smanjiti svoj negativan uticaj na životnu sredinu te stoga kontinuirano radimo na razvoju kompanije i razmišljamo o održivijim rješenjima.

Odgovorno šumarstvo

FSC™ je skraćenica od Forest Stewardship CouncilTM (Odbor za očuvanje i zaštitu šuma). To je neprofitna organizacija i sistem označavanja drveta i papira koji su proizvedeni održivim šumarstvom ili dolaze iz drugih održivih izvora, koja uzimaju u obzir životinjski i biljni svijet. Oznaka FSC odnosi se na ekološku, socijalnu i ekonomsku odgovornost.

U FSC šumama ne posječe se više drveća od onog što šuma može prirodno obnoviti, a postavljeni su strogi zahtjevi za upotrebu pesticida i hemikalija u svrhu zaštite voda. FSC takođe postavlja niz socijalnih zahtjeva, između ostalog osigurava da ljudi koji rade u šumama imaju pristojne radne uslove, da im se osigura obuka i sigurnosna oprema i da budu primjereno plaćeni. U FSC šumama autohtono stanovništvo i mještani imaju pravo koristiti šume, a lokalno područje ima koristi od zarade u šumi.

JYSK je od 2006. godine član FSC Danska i sav drveni baštenski namještaj u JYSKu ima FSC certifikat (FSC™ N001715).

Međutim, tu nije kraj. JYSK kontinuirano nastoji da poveća upotrebu FSC certificiranih sirovina, a do kraja 2024. godine svi proizvodi napravljeni od drveta, kartona ili papira FSC certificirani.

Nadalje, JYSK doprinosi stavljanju fokusa na odgovorno šumarstvo i održive šume, na primjer kroz FSC Week i FSC Design Award, na kojima je JYSK jedan od glavnih sponzora.
 

Bolji pamuk

Pamuk je prirodni materijal, ali još uvijek postoje veliki ekološki izazovi jer se u konvencionalnoj proizvodnji pamuka koriste velike količine pesticida i vode.

Srećom, postoje održiviji načini proizvodnje pamuka od konvencionalne proizvodnje pamuka.

U JYSKu želimo doprinijeti da svjetska proizvodnja pamuka postane održivija. Stoga smo se obavezali da ćemo do kraja 2024. nabavljati 100 posto održiviji pamuk za sve tekstilne proizvode.

Pod održivijim podrazumijevamo organski pamuk, reciklirani pamuk ili pamuk dobijen kroz Better Cotton Initiative (Inicijativa za bolji pamuk).

Tekstilni proizvodi čine značajan dio našeg asortimana, jer uključuju sve proizvode u kojima je najmanje 80 posto težine predmeta izrađeno od tekstila, poput setova posteljine i peškira.
 

Šta je Better Cotton Initiative?

JYSK je član Better Cotton Initiative (BCI), koja je najveća svjetska inicijativa za održiviji pamuk.

Misija BCI-a je: "... učiniti globalnu proizvodnju pamuka boljom za ljude koji ga proizvode, boljom za okolinu u kojoj raste i boljom za budućnost sektora."

BCI je obučio više od dva miliona proizvođača pamuka u 23 različite zemlje kako da proizvode pamuk na održiviji način, kao što je na primjer korištenje manje vode i pesticida, kao i postizanje većeg prinosa.
 

credit: BCI/ Khaula Jamil  

Promjena u sektoru

Cilj BCI-a je promijeniti proizvodnju pamuka na globalnom nivou, tako da će se dugoročno sav pamuk proizvoditi na održiviji način nego što je to danas. Drugim riječima, žele promijeniti cijeli sektor postavljanjem novog standarda.

U JYSKu smo ponosni što doprinosimo promjeni u svjetskom sektoru obavezujući se da ćemo do kraja 2024. godine za proizvodnju naših tekstilnih proizvoda isključivo koristiti održiviji pamuk.
 

Bilans mase

Pamuk iz BCI-a nije fizički sljediv od polja do krajnjeg proizvoda, jer je segregacija u cijelom lancu opskrbe pamukom vrlo složena i skupa. Sistemom koji je jednostavan i jeftiniji, potražnja će rasti, a količina boljeg pamuka rasti će na globalnom nivou.

Umjesto sljedivosti na razini proizvoda, BCI koristi sistem bilansa mase koji pokriva cijeli globalni lanac opskrbe pamukom. Jednostavno rečeno, to znači da ono što izlazi mora biti u ravnoteži sa onim što je ušlo. Drugim riječima, BCI neprestano pazi da je količina BCI nabavljenog pamuka jednaka količini koju su proizveli poljoprivrednici sa BCI certifikatom.

Pročitajte mnogo više o bilansu mase na početnoj stranici BCI-ja.
 

Global Recycled Standard (GRS)

Minimiziranje količine otpada i umjesto toga recikliranje resursa efektivan je način da svoj uticaj na životnu sredinu i klimu promijenite u pozitivnom smjeru. Zbog toga smo u JYSKu odlučili da ćemo sarađivati sa Global Recycled Standard (GRS).

GRS je međunarodni dobrovoljni standard proizvoda koji, u skladu s ISO-om (Međunarodna organizacija za standardizaciju), postavlja okvir kada se nešto može okarakterizirati kao reciklirani materijal.

Istovremeno, standard je garancija da su proizvodi koji nose oznaku GRS zapravo izrađeni od recikliranih materijala. To se osigurava sljedivošću i revizijama trećih strana.

Cilj GRS-a je povećati upotrebu recikliranih materijala. Istovremeno, GRS takođe postavlja stroge zahtjeve prema socijalnim uslovima i uslovima zaštite životne sredine pod kojima se proizvodi izrađuju. Osim toga, štetne hemikalije ne smiju se koristiti u proizvodima sa oznakom GRS.
 

Organski pamuk sa certifikatom GOTS

Odabrani proizvodi u JYSKu napravljeni su od 100% organskog pamuka sa certifikatom GOTS.

GOTS je skraćenica za Globalni organski tekstilni standard koji je vodeći svjetski standard u proizvodnji organskog tekstila, a to znači i pamuka. Certifikat GOTS postavlja stroge zahtjeve kako za proizvod tako i za proizvodnju.

Ambalaža

U JYSKu neprestano radimo na tome da našu ambalažu učinimo održivijom.

Glavna svrha ambalaže je osigurati zaštitu proizvoda tokom transporta kako bi naši kupci imali dobro iskustvo sa našim proizvodima. Istovremeno, svjesni smo važnosti upotrebe odgovarajuće ambalaže i korištenja što manje moguće količine materijala.

Stalno mijenjamo materijale koji se koriste za ambalažu. Trenutno radimo na implementaciji novog, održivijeg dizajna ambalaže za sve naše proizvode. Čvrst karton sa jednostavnim crtežima proizvoda zamjenjuje obojene kutije sa fotografijama.

To znači da ćemo koristiti manje štampe u boji, a istovremeno zahtijevamo da se količina kartona sa FSC certifikatom kontinuirano povećava. Unutar kutija stalno pokušavamo smanjiti količinu plastike i polistirena, na primjer zamjenjujući ih ambalažom od kartona koja se može reciklirati.
 

Plastika

Odlučili smo ukloniti svu plastiku za jednokratnu uporabu iz našeg asortimana i nastavljamo raditi na optimizaciji upotrebe plastike, na primjer korištenjem reciklirane plastike u našim proizvodima.

Između ostalog, zamijenili smo svoje sive kutije SMARTSTORE verzijom izrađenom od 100% reciklirane plastike, a kontinuirano ćemo uvoditi više proizvoda izrađenih od 100% reciklirane plastike.