Životna sredina

Naše korporativno djelovanje na različite načine utječe na životnu sredinu, i mi imamo veliku odgovornost prema prirodi koja nas okružuje.

Želimo smanjiti svoj negativan uticaj na životnu sredinu te stoga kontinuirano radimo na razvoju kompanije i razmišljamo o održivijim rješenjima.

Odgovorno šumarstvo

FSC™ je skraćenica od Forest Stewardship CouncilTM (Odbor za očuvanje i zaštitu šuma). To je neprofitna organizacija i sistem označavanja drveta i papira koji su proizvedeni održivim šumarstvom ili dolaze iz drugih održivih izvora, koja uzimaju u obzir životinjski i biljni svijet. Oznaka FSC odnosi se na ekološku, socijalnu i ekonomsku odgovornost.

U FSC šumama ne posječe se više drveća od onog što šuma može prirodno obnoviti, a postavljeni su strogi zahtjevi za upotrebu pesticida i hemikalija u svrhu zaštite voda. FSC takođe postavlja niz socijalnih zahtjeva, između ostalog osigurava da ljudi koji rade u šumama imaju pristojne radne uslove, da im se osigura obuka i sigurnosna oprema i da budu primjereno plaćeni. U FSC šumama autohtono stanovništvo i mještani imaju pravo koristiti šume, a lokalno područje ima koristi od zarade u šumi.

JYSK je od 2006. godine član FSC Danska i sav drveni baštenski namještaj u JYSKu ima FSC certifikat (FSC™ N001715).

Međutim, tu nije kraj. JYSK kontinuirano nastoji da poveća upotrebu FSC certificiranih sirovina, a do kraja 2024. godine svi proizvodi napravljeni od drveta, kartona ili papira FSC certificirani.

Nadalje, JYSK doprinosi stavljanju fokusa na odgovorno šumarstvo i održive šume, na primjer kroz FSC Week.
 

Bolji pamuk

Pamuk je prirodni i obnovljivi materijal. Još uvijek postoje veliki ekološki izazovi jer se u konvencionalnoj proizvodnji pamuka koriste velike količine pesticida, hemijskih đubriva i vode.

Srećom, postoje održiviji načini proizvodnje pamuka od konvencionalne proizvodnje pamuka.

U JYSKu želimo doprinijeti da svjetska proizvodnja pamuka postane održivija. Stoga smo se obavezali da će do kraja 2024. godine nabavka 100% našeg pamuka za tekstilne artikle biti iz održivijeg pamuka.

Pod održivijim podrazumijevamo organski pamuk, reciklirani pamuk ili pamuk dobijen kao Better Cotton (Bolji Pamuk).

Tekstilni proizvodi čine značajan dio našeg asortimana, jer uključuju sve proizvode u kojima je najmanje 80 posto težine predmeta izrađeno od tekstila, poput setova posteljine i peškira.
 

Šta je Better Cotton?

JYSK je član Better Cotton-a koji je najveća svjetska inicijativa za održiviji pamuk.

Better Cotton je obučio više od dva miliona proizvođača pamuka u 23 različite zemlje kako da proizvode pamuk na održiviji način, kao što je na primjer korištenje manje vode i pesticida, kao i postizanje većeg prinosa.
 

credit: BCI/ Khaula Jamil  

Promjena u sektoru

Cilj Better Cotton-a je promijeniti proizvodnju pamuka na globalnom nivou, tako da će se dugoročno sav pamuk proizvoditi na održiviji način nego što je to danas. Drugim riječima, žele promijeniti cijeli sektor postavljanjem novog standarda.

U JYSKu smo ponosni što doprinosimo promjeni u svjetskom sektoru obavezujući se da ćemo do kraja 2024. godine za proizvodnju naših tekstilnih proizvoda isključivo koristiti održiviji pamuk.
 

Bilans mase

Pamuk kao Better Cotton nije fizički sljediv od polja do krajnjeg proizvoda, jer je segregacija u cijelom lancu opskrbe pamukom vrlo složena i skupa. Sistemom koji je jednostavan i jeftiniji, potražnja će rasti, a količina boljeg pamuka rasti će na globalnom nivou.

Umjesto sljedivosti na razini proizvoda, Better Cotton koristi sistem bilansa mase koji pokriva cijeli globalni lanac opskrbe pamukom. Jednostavno rečeno, to znači da ono što izlazi mora biti u ravnoteži sa onim što je ušlo. Drugim riječima, Better Cotton neprestano pazi da je količina pamuka nabavljenog kao Better Cotton jednaka količini koju su proizveli Better Cotton poljoprivrednici.

Pročitajte mnogo više o bilansu mase na početnoj stranici Better Cotton-a.
 

Global Recycled Standard (GRS)

Minimiziranje količine otpada i umjesto toga recikliranje resursa efektivan je način da smanjite svoj uticaj na životnu sredinu i klimu.

JYSK je certificiran prema GRS standardu (CU-1050252).  Samo proizvodi sa GRS oznakom i tvrdnjom su certificirani. 

GRS je međunarodni, dobrovoljni standard proizvoda koji potvrđuje da su materijali reciklirani i prati ih od reciklaže do konačnog proizvoda. To znači da proizvodi certificirani prema GRS-u sadrže reciklirani materijal koji je nezavisno verifikovan u svakoj fazi lanca snabdijevanja. 

Povećanje količine recikliranog materijala u proizvodima važan je dio JYSKove strategije održivosti, a povećava se broj i proizvoda koji su u potpunosti ili djelomično izrađeni od recikliranih materijala.

Ambalaža

U JYSKu neprestano radimo na tome da našu ambalažu učinimo održivijom.

Glavna svrha ambalaže je osigurati zaštitu proizvoda tokom transporta kako bi naši kupci imali dobro iskustvo sa našim proizvodima. Istovremeno, svjesni smo važnosti upotrebe odgovarajuće ambalaže i korištenja što manje moguće količine materijala.

Stalno mijenjamo materijale koji se koriste za ambalažu. Trenutno radimo na implementaciji novog, održivijeg dizajna ambalaže za sve naše proizvode. Čvrst karton sa jednostavnim crtežima proizvoda zamjenjuje obojene kutije sa fotografijama.

To znači da ćemo koristiti manje štampe u boji, a istovremeno zahtijevamo da se količina kartona sa FSC certifikatom kontinuirano povećava. Unutar kutija stalno pokušavamo smanjiti količinu plastike i polistirena, na primjer zamjenjujući ih ambalažom od kartona koja se može reciklirati.
 

Plastika

Odlučili smo ukloniti svu plastiku za jednokratnu uporabu iz našeg asortimana i nastavljamo raditi na optimizaciji upotrebe plastike, na primjer korištenjem reciklirane plastike u našim proizvodima.

Između ostalog, zamijenili smo svoje sive kutije SMARTSTORE verzijom izrađenom od 100% reciklirane plastike, a kontinuirano ćemo uvoditi više proizvoda izrađenih od 100% reciklirane plastike.