Globalni ciljevi

Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda

2015. Ujedinjeni narodi usvojili su 17 razvojno-održivih ciljeva (poznati kao globalni ciljevi) sa namjerom rješavanja nekih od najvećih izazova na planeti do 2030. te razvojem bolje i održivije budućnosti za svakoga.

Sve članice UN-a dužne su transformisati globalne ciljeve u konkretne akcije jer se ciljevi tiču svih, a kompanije i potrošači takođe imaju veliku ulogu.

JYSK radi prema globalnim ciljevima kako bi osigurao da se naši primarni napori u održivosti i društveno odgovornom poslovanju poklapaju sa oblasti u kojoj imamo najveći uticaj u našem lancu vrijednosti.

Temeljem toga izabrali smo 5 globalnih ciljeva koji su najrelevantniji za naše poslovanje:

6 (Čista voda i sanitarni uslovi)

8 (Dostojanstven rad i ekonomski rast)

12 (Održiva potrošnja i proizvodnja)

13 (Zaštita klime)

15 (Očuvanje života na Zemlji)

Osim toga, JYSK doprinosi nekoliko globalnih ciljeva kroz našu saradnju sa vodećim nevladinim organizacijama, načinom označavanja kao i podrškom u dobrotvorne svrhe.

Globalni cilj 6 (Čista voda i sanitarni uvjeti)

JYSKovi vlastiti procesi ne zahtijevaju veliku potrošnje vode. To, međutim, nije slučaj u našem opskrbnom lancu.

Veliki dio naših proizvoda izrađen je od pamuka. Tradicionalan uzgoj i proizvodnja pamuka zahtijeva velike količine vode. Isto tako, koriste se i pesticidi te gnojiva.

U saradnji sa nevladinim organizacijama trudimo se smanjiti potrošnju vode, kao i upotrebu pesticida i gnojiva tako što pomažemo proizvođačima pamuka optimizirati njihove procese.

JYSK takođe radi na povećanju količine recikliranog pamuka u našim proizvodima.

Sljedeći značajan fokus je smanjenje vode i hemikalija koje se koriste u preradi pamuka, kao i bolje gospodarenje otpadnim vodama iz tvornica.

Globalni cilj 8 (Dostojanstven rad i ekonomski rast)

Gospodarski rast dio je JYSKove DNA, a većina dobiti kompanije ide na stvaranje daljnjeg rasta i radnih mjesta.

JYSK je porodična kompanija i poslodavac odgovoran za desetke hiljada zaposlenih u mnogim zemljama.

JYSKov lanac opskrbe osigurava radna mjesta za stotine hiljada ljudi širom svijeta. Kroz odgovorno upravljanje lancem opskrbe osiguravamo da naši dobavljači omogućavaju poštene i sigurne radne uslove.

Globalni cilj 12 (Održiva potrošnja i proizvodnja)

Kao maloprodajna kompanija, odgovorna potrošnja i proizvodnja jedne su od oblasti u kojima JYSK ima priliku napraviti najveću razliku, a time i jedna od oblasti na kojem imamo najveću odgovornost.

JYSK već dugi niz godina aktivno sarađuje sa odgovornim proizvođačima putem odgovornog upravljanja lancem opskrbe, uključujući naše upute za dobavljače i kodeks ponašanja. Imamo širok raspon socijalnih i okolišnih zahtjeva, na koje se i sami i u suradnji sa vanjskim organizacijama redovito nadovezujemo.

Snažno se fokusiramo na održivije sirovine, a istovremeno kontinuirano uvodimo sve više proizvoda izrađenih od recikliranih materijala.

JYSK takođe ima priliku pridonijeti odgovornijoj potrošnji. Radimo na svemu, od održivije ambalaže do životnog ciklusa proizvoda. U saradnji sa našim dobavljačima odabiremo i dizajniramo proizvode sa dužim vijekom trajanja. Uz to, skoncentrisani smo na proizvode dizajnirane na način koji olakšava njihovo rastavljanje kako bi se lako reciklirali njihovi različiti dijelovi.

Želimo promovisati odgovornu potrošnju među svojim kupcima i kontinuirano komuniciramo o prednostima odabira proizvoda izrađenih od održivih sirovina, poput drveta s FSC™ certifikatom. Uz to, podržavamo i razne informativne kampanje nevladinih organizacija, poput FSC Tjedan i FSC nagrade za dizajn.

Globalni cilj 13 (Zaštita klime)

JYSK je svjestan da se klima mijenja i da naše poslovanje pridonosi toj promjeni. Trudimo se da naše pogone učinimo učinkovitijima, prijeći na obnovljivu električnu energiju i postupno ukinuti fosilna goriva kako bismo smanjili svoj karbonski otisak.

Počevši od 2019., pa sve do kraja 2030. godine, JYSK želi prepoloviti emisiju stakleničkih plinova koji se emitiraju iz napajanja i grijanja svih naših prodavnica, distribucijskih centara, kancelarija i vozila u vlasništvu kompanije.

Takođe, podstičemo naše opskrbne lance i transportne partnere kako bi postavili ciljeve i smanjili emisiju stakleničkih plinova. Cilj nam je biti karbonski neutralan u svemu što radimo do 2050. godine.

Globalni cilj 15 (Očuvanje života na Zemlji)

JYSK radi na smanjenju negativnog uticaja na okoliš od proizvodnje do distribucije naših proizvoda.

U odnosu na sirovine i stvarnu proizvodnju naših proizvoda, radimo sa našim dobavljačima i vodećim nevladinim organizacijama kako bismo smanjili uticaj na okoliš.