Korpa

Vaša korpa je prazna

Korpa

Vaša korpa je prazna

Do 31. 7. dostava online narudžbi u vrijednosti od 400 KM ili više je besplatna!

Super dani uz uštede do 60%!

Dobitnici nagradne igre:

 1. nagrada - 10.000 KM na Mastercard kartici UniCredit banke: Dajana Djokic
 2. nagrada - HOVBORG masažna fotelja: Darko Vaslić
 3. nagrada - HOVBORG masažna fotelja: Medina Nukić
 4. nagrada - HOVBORG masažna fotelja: Tanja Kesar
 5. nagrada - HOVBORG masažna fotelja: Siniša Marić
 6. nagrada - set LIVING MEDICAL jastuk i jorgan: Slobodanka Rakičević
 7. nagrada - set LIVING MEDICAL jastuk i jorgan: Dragana Slezinger
 8. nagrada - set LIVING MEDICAL jastuk i jorgan: Željko Grublješić
 9. nagrada - set LIVING MEDICAL jastuk i jorgan: Goran Srdić
 10. nagrada - set LIVING MEDICAL jastuk i jorgan: Perica Milunić

 

Pravila i uslovi nagradne igre

Na osnovu člana 95 Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 22/19 – u daljem tekstu Zakon), ovim pravilima propisuje se način priređivanja nagradne igre koju priređuje Jysk d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID broj: 20148888000, Podružnica Banja Lula, ul. Prote Nikole Kostića b.b., registrovana pod brojem 4201488880217 pod nazivom ˝Osvoji JYSK makeover stana za deset˝, a sadrže: podatke o priređivaču nagradne igre, svrhu priređivanja nagradne, igre, vrijeme trajanja nagradne igre, fond nagrada i pojedinačnu vrijednost svake nagrade, podatke o nagradnoj igri i uslovima za učestvovanje u nagradnoj igri, postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i dobijanja nagrada, rok i način podizanja nagrada, način na koji učesnici nagradne igre dobijaju nagrade ako su ispunili uslove propisane ovim pravilima, način rješavanja mogućih sporova između organizatora i učesnika i druga pitanja vezano za provođenje nagradne igre.

Broj rješenja 06/4-463-1703/20 od 02.09.2020.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

˝Osvoji JYSK makeover stana za deset˝
01/2020
22/07/2020

Članak 1. Podaci o priređivaču nagradne igre

Jysk d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID broj: 20148888000, Podružnica Banja Lula, ul. Prote Nikole Kostića b.b., registrovana pod brojem 4201488880217  (u daljem tekstu: JYSK ili Priređivač).

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 08.09.2020.- 30.09.2020. na JYSK prodajnim mjestima na području Republike Srpske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda i usluga Priređivača.

Članak 4. Uslovi učestvovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre naprave kupnju u JYSK-u u minimalnom iznosu od 10 KM i svoje učešće prijave putem web stranice www.jysk.ba/rodendan-nagradna-igra dostavljajući slijedeće podatke: broj računa, ime, prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj), broj mobitela.  

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre. Priređivač ima pravo tražiti original računa na uvid pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno iskorišten od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 5. Postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i izvlačenje i objavljivanje dobitnika nagrada

Izvlačenje dobitnika održat će 05.10.2020. u prostorijama Priređivača. Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.jysk.ba.

Članak 6. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici JYSK-a, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 7. Fond nagrada

Nagradni fond sastoji se od ukupno 10 nagrada kako slijedi:

 • 10.000,00 KM na Mastercard kartici UniCredit banke x 1 komad – pojedinačna vrijednost 10.000,00 KM
 • Masažna fotelja HOVBORG x 4 komada – pojedinačna vrijednost 645,00 KM
 • Set LIVING MEDICAL koji se sastoji od: jastuk 50x70cm i jorgan 500g 135x200cm x 5 komada – pojedinačna vrijednost 139,90 KM

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 13.279,50 KM.

Članak 8. Mjesto, način i rok preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od datuma izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave u prostorijama Priređivača.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku od 30 dana, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 8 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici daju svoju izričitu saglasnost da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu i fotografiju) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre, bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika, te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.jysk.ba. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje broja i datuma odobrenja Republičke uprave za igre na sreću bit će objavljena u dnevnom listu Glas Srpske prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno dostavljanjem svojih ličnih podataka putem zvanične web stranice Priređivača, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, voditelj obrade osobnih podataka je Jysk d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Plaćanje poreza na nagradu

Priređivač nagradne igre se obavezuje da po odbitku plati porez na dobitke na nagrade dodeljenje u okviru Nagradne igre u skladu sa članovima 101 do 104 Zakona i Pravilnikom o načinu evidentiranja i prijavljivanja dobitaka ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019).

Dobitnici su dužni obavijestiti Priređivača o svim informacijama koje su potrebne za dodjelu nagrade. U suprotnom, gube pravo na nagradu.

Članak 13. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Osnovni sud u Banja Luci.