Uslovi plaćanja

U JYSK maloprodajnim objektima moguće je plaćati sljedećim kreditnim karticama:


Uslovi plaćanja u JYSKu