Korpa

Vaša korpa je prazna

Korpa

Vaša korpa je prazna

Kreativni konkurs - otvaranje JYSK Zvornik - pravila

Učestvujte u našem kreativnom konkursu povodom otvaranja JYSK prodavnice u Zvorniku i osvojite poklon-bon!

Ovdje možete učestvovati u kreativnom konkursu.

KAKO UČESTVOVATI?

1. Odgovorite na postavljeno pitanje na što kreativniji način.
2. Pratite našu stranicu na kojoj ćemo objaviti pobjednika/cu.
5. Osvojite JYSK poklon-bon.

Učestvovanjem u konkursu učesnici su saglasni sa Pravilima i uslovima kreativnog konkursa.


PRAVILA KONKURSA

Ovim Pravilima uređuju se uslovi priređivanja Kreativnog konkursa (u daljem tekstu: Pravila).

Priređivač Kreativnog konkursa pod nazivom „Kreativni konkurs JYSK Zvornik“ (u daljem tekstu: “Kreativni konkurs”) je JYSK d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Kolodvorska 12, JIB: 4201488880004 (u daljnjem tekstu "Priređivač”). 

Pravila kreativnog konkursa bit će objavljena prije početka kreativnog konkursa na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.ba/kreativni-konkurs-jysk-zvornik).


ZADATAK KREATIVNOG KONKURSA

Za učestvovanje u konkursu učesnici trebaju na stranici https://game.jysk.com/new-opening-zvornik-2023 na što kreativniji način odgovoriti na postavljeno pitanje. Sve prethodno navedeno predstavlja uslov bez kojeg nije moguće učestvovati u samom Kreativnom konkursu.

Priređivač ističe da su učesnici ovlašteni napisati isključivo odgovore koje su sami napisali, te je najstrože zabranjeno objavljivati odgovore drugih korisnika i/ili odgovore koji su javno objavljeni na internetu ili na nekom drugom mjestu.

Učestvovanjem u Kreativnom konkursu, odnosno odgovorom na pitanjem, učesnici pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su odgovori objavljeni s njihove strane nastali isključivo od strane istih, odnosno da su autorski rad učesnika konkursa, te da objavom istih ne krše nikakva autorska ili druga prava treće osobe.  

U slučaju da učesnik objavi odgovor koji nije njegovo vlasništvo, te da isti objavom istog krši bilo kakvo pravo treće osobe, učesnik je isključivo odgovaran za bilo koju štetu trećim osobama. 

Jedan učesnik može maksimalno jednom odgovoriti na isto pitanje.

TRAJANJE I SVRHA KONKURSA

U konkurs „Kreativni konkurs JYSK Zvornik“ ulaze svi odgovori koje su učesnici podnijeli u periodu od dana 30. 6. 2023. u 00:01 sati do 5. 7. 2023. u 23:59 sati. Kreativni konkurs sprovodi se upravo u navedenom periodu i sastoji se od 1 pitanja.

Svrha Kreativnog konkursa je promocija proizvoda Priređivača i unaprjeđenje njihove prodaje kroz sve prodajne kanale.


IZBOR POBJEDNIKA/CE

JYSKov stručni žiri izabrat će pobjednika/cu konkursa, prema kriterijumu kreativnosti odgovora na pitanje. Kao pobjednik /ca konkursa bit će odabran 1 učesnik/ca koji/a je najkreativnije odgovorio/la na postavljeno pitanje, a isti/a će biti objavljen/a na stranici Priređivača 6. 7. 2023. (do kraja dana).

Stručni žiri sastavljen je od 3 (tri) člana, i to od sljedećih članova: 
- Ana Čulić;
- Nevena Feliks Holjevac;
- Marta Đapić Mihaljević. 

Ako je pobjednik/ca Kreativnog konkursa maloljetna osoba, takva osoba ima pravo učestvovati u Kreativnom konkursu jedino ako zakonski zastupnik ili staratelj maloljetne osobe prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog/e pobjednika/ce te ukoliko se slaže sa ovim Pravilima. Prilikom preuzimanja nagrade, maloljetni/a pobednik/ca mora biti u društvu zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno isti mora potpisati prijem nagrade. 

Nagrada će pobednika/cu čekati u JYSK prodavnici u Zvorniku (Karakaj 87A, Zvornik) te će je tamo moći i preuzeti.


NAGRADA

Nagrada je JYSK poklon bon u vrijednosti od 100 KM.

Osvojenu nagradu nije moguće unovčiti.

Pobjednik/ca konkursa će nagradu moći iskoristiti, po prethodnom dogovoru s Priređivačem, najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od dana naznačenog na poklon-bonu, u prodavnici JYSK Zvornik.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze Priređivača prema pobjedniku/ici konkursa. 

PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA 

Priređivač će prikupljati i obrađivati lične podatke učesnika u svrhu sprovođenja Kreativnog konkursa, te radi brže i efikasnije komunikacije sa pobjednikom/icom Kreativnog konkursa. Učestvovanjem u Kreativnom konkursu, odnosno prijavom, učesnici daju izričitu dozvolu za obradu svojih podataka u svrhu sprovođenja Kreativnog konkursa.

Priređivač se obavezuje da će se ličnim podacima koje učesnici učine dostupnim u svrhu ovog Kreativnog konkursa postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu ličnih podataka. Pri prikupljanju i obradi ličnih podataka, Priređivač koristi sve sigurnosne i zaštitne mjere kako bi spriječio bilo kakav gubitak i/ili zloupotrebu prikupljenih ličnih podataka, kao i bilo koji neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništenje istih.

U vezi prikupljanja i obrade ličnih podataka, Priređivač obavještava učesnike da je isti u vezi njihovih ličnih podataka voditelj obrade, te da učesnik može u svakom trenutku, a u vezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese: korisnickasluzbabih@jysk.com

Priređivač će lične podatke učesnika čuvati za cijelo vrijeme trajanja Kreativnog konkursa, te po završetku konkursa, sve do opoziva dozvole učesnika. Priređivač obavještava učesnika da isti ima pravo na jednak način, odnosno putem e-maila, povući dozvolu, te da povlačenje dozvole ne utiče na zakonitost obrade na temelju dozvole prije njenog povlačenja. Učesnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se lični podaci koji se odnose na njega, te ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netačnih ličnih podataka, kao i dopunu nepotpunih ličnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

Prikupljene lične podatke, Priređivač će, temeljem legitimnog interesa, koristiti i u svrhu izravnog marketinga. Učesnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor, na adresu sjedišta Priređivača, na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Po zaprimanju navedenog prigovora, Priređivač se obavezuje zaustaviti dalju obradu ličnih podataka učesnika u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu ličnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utiče na učestvovanje učesnika u Kreativnom konkursu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravo učestvovanja u Kreativnom konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Bosni i Hercegovini.  

U kreativnom konkursu ne mogu učestvovati zaposleni Priređivača, kao ni njihova uža porodica. Pod pojmom uža porodica smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, usvojena djeca, unuci, kao i svi članovi zajedničkog domaćinstva.

Kreativni konkurs može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu Kreativnog konkursa biti obaviješteni putem službene internet stranice Priređivača https://jysk.ba.

U slučaju spora između učesnika ovog Kreativnog konkursa i Priređivača nadležan je Općtinski sud u Sarajevu.

Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila Kreativnog konkursa, a u ovom slučaju će učesnici biti pravovremeno obaviješteni od strane Priređivača na njegovoj internet stranici.

Učesnik koji učestvuje u Kreativnom konkursu prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, odnosno objavom na službenoj internet stranici Priređivača ( https://jysk.ba ), a primjenjuju se od dana početka Kreativnog konkursa.