Karniše za zavjese

Kada razmišljamo o uređenju prozora, jedan od važnih elemenata koji oplemenjuju prostor su zavjese, a uz njih i odgovarajuće karniše tj. garnišne.

U JYSK ponudi možete naći brojne modele koji se lako postavljaju, a lijepa karniša služi i kao dekoracija za prozor.

Karnišne - Karnišne